Karoglan ORG

Tam Versiyon: Kutsal Emanetler (Emaneti Mübareke)
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Kutsal Emanetler (Emaneti Mübareke)


Muhammed'e, dostlarına ve bazı peygamberlere ait olup İslam dininde
kutsal sayılan eşyalardır. Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı
fethinden sonra İstanbul'a getirilmiş, bir bölümü de İslam ülkelerinden
derlenmiştir. Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi'nde korunmakta ve
sergilenmektedir.[
Topkapı Sarayı Arzhane'de Sergilenen Kutsal Emanetler

Sancak-ı Şerif İslam peygamberi Muhammed zamanında kullanıldığına
inanılan siyah renkte sancaktır. 16. yüzyıldan bu yana İstanbul'da
muhafaza edilen bu sancak günümüzde Topkapı Sarayı'nda bulunan diğer
Kutsal Emanetler arasında saklanmaktadır.

Sancak-ı Şerifin ne zaman Osmanlıların eline geçtiği tam olarak bilinmemektedir[1]. I.
Selim'in Mısır seferi sonucu Hicaz'ı ele geçirmesinden sonra 1517
yılında sancağın İstanbul'a gönderildiği sanılmaktadır. 16. yüzyılın
sonlarında sancağın şans getirmesi için Osmanlı ordularıyla birlikte
önemli savaşa gönderilmesi geleneği başlamıştır. İlk olarak III. Mehmet
sancağı 1596 yılında Eğri Seferine götürdü. Daha sonraki yıllarda
padişahlar savaşa gitmemeye başladılar. O zaman Sancak-ı Şerif ordulara
kumandanlık yapan sadrazam veya Serdar-ı Ekremle birlikte götürülürdü.
Ayrıca Sancak-ı Şerif Osmanlı Devleti'ne karşı çıkan isyanları bastırmak
için de kullanılırdı II. Mahmut 1826 yılında yeniçeri ocaklarını
kapattığı Vaka-i Hayriye sırasında Sancak-ı Şerif'in açılmasını
emretmiş, sancağın simgesel önemi İstanbul halkının padişahı
yeniçerilere karşı desteklemesinde büyük bir rol oynamıştı.

Sancak-ı Şerif eskidikçe yenileri yaptırılmış, aslından kesilen parçalar
yenisinin üzerine eklenmişti. Günümüzde Sancak-ı Şerif Topkapı Sarayı
Kutsal Emanetler dairesinde muhafaza edilmektedir.

Hırka-i Saâdet
Hırka-i Saâdet'in saklı olduğu altın sandık
Muhammed'in ayak izi
Muhammed'in sakalı
Muhammed'in dişinin bir parçası (Dendan-ı Saadet)
Muhammed'in kabir toprağı
Muhammed'in mührü (Mühr-ü Saadet)
Muhammed'in sandaletleri (Nal-ı Saadet)
Muhammed'in kılıcının kabzası
Muhammed'in kılıçları
Muhammed'in oku ve yayı
Muhammed'in yalancı peygambere gönderdiği mektup (Name-i Saadet)
Fatıma bint Muhammed'in seccadesi
Sancak-ı Şerif
Sahabe-i Kiram'ın kılıçları
Hacerü'l-Esved muhafazası
Kâbe'nin altın su oluğu
Kâbe'nin anahtarı ve kilitleri
Kâbe'nin kapılarından biri
Mescid-i Nebevi'nin maketi
Mescid-i Aksa'nın maketi
Davud'un Kılıcı[Resim: 1-Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2817%29.jpg]
[Resim: 24602d1322916202-hz-alinin-kilici-zulfik...kar-1-.jpg]
[Resim: 99859_0.jpg]
[Resim: 6498183-54.jpg]
[Resim: fatihsultanmehmetv.jpg]
[Resim: Hz%2BAli%2Bnin%2Bk%C4%B1l%C4%B1c%C4%B1%2...811%29.JPG]
[Resim: Hz-Davudun-Kilici-Foto1.jpg]
[Resim: Hz-Davudun-Kilici-Foto2.jpg]
[Resim: Hz-Davudun-Kilici-Foto3.jpg]
[Resim: Hz-Fatmanin-Sandigi.JPG]
[Resim: hzalininklcyf8.png]
[Resim: images1.jpg]
[Resim: images.jpg]
[Resim: kl_48_copy.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%281%29.jpe]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%281%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%281%29.png]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%282%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%283%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%284%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%285%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%286%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%287%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%288%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%289%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2811%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2812%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2813%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2814%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2815%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2816%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2818%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2819%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2820%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2821%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2822%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2823%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2824%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2825%29.jpg]
[Resim: Kutsal-Eamnetler-VN%2B%2826%29.jpg]
[Resim: oq45.jpg]
[Resim: pr_01_404_max.jpg]