Karoglan Org
Oğuz Boyları Tamgaları - Yazdırılabilir Sürüm

+- Karoglan Org (https://karoglan.org)
+-- Forum: GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ (https://karoglan.org/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Forum: GENEL KÜLTÜR BiLGiLERi MAiN (https://karoglan.org/forumdisplay.php?fid=229)
+---- Forum: Tarih Bilgileri (https://karoglan.org/forumdisplay.php?fid=228)
+---- Konu: Oğuz Boyları Tamgaları (/showthread.php?tid=2859)Oğuz Boyları Tamgaları - RasitTunca - 08-16-2018

Oğuz Boyları Tamgaları

Aileler (oguşlar) birleşerek urug (oymak)ları, uruglar birleşerek boyları, boylar birleşerek bodunları, bodunlar da birleşerek elleri (illeri) oluşturur. Bu kelimenin baş harfi "i" ile "e" karışımı bir sesle okunmaktadır. Bozkırda en yüksek siyasal örgütlenme biçimi eldir. Bodun yöneticisine han, el yöneticisine kağan denilmektedir.

Kayığ, Afşar, Bayat, Yazgır dört Oğuz boyları Reşideddin Fazlullah'a göre Bozoq boy (sağ kolu) birliğine, diğer on ikiside Üčoq boy (sol kolu) birliğine uygundur. Cami’üt-Tevarih adlı kitabında iki grubun her biri oniki boyların Ordu'nun sağ ve sol kolundan oluştuğu aktarılmıştır.

Kaşgarlı Mahmud'a göre Divânu Lügati't-Türk'teki yirmi iki Oğuz bölüğünün tamgaları Kaşgarlı bu tamgaların davarlara, yılkılara vurulduğunu söyler.

[Resim: Oguz-Boylari_Tamgalari-1.jpg]

[Resim: Oguz-Boylari_Tamgalari-2.png]