Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ey Büyük Ata
#1
Ey Büyük Ata

"Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz." M.KEMAL ATATÜRK.


Ey Büyük Ata,

Varlı ımızın en kutsal temeli olan, Türk ıstiklâl ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. bu karar, de işmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. istikbâlde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir.

Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. senin kurdu un güçlü temeller üzerinde attı ımız her adım sa lam, yaptı ımız her atılım bilinçlidir.

En kıymetli emanetimiz olan, Türk ıstiklâl ve Cumhuriyeti, varlı ımızın esası olarak, e ilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir.

ıstiklâl ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birli imizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır.

Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençli i, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve Milletin selameti için her zorlu a iman dolu gö sümüzü germek, gerçek amacımızı olacaktır.

Ey Türk'ün Büyük Ata'sı !
ıstiklâl ve Cumhuriyetimizi korumak gerekti i zaman, içinde bulunaca ımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlü ü yenmek azmindeyiz.

Türk gençli i olarak özgürlü ün, ba ımsızlı ın, egemenli in, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. her zaman, her yerde ve her durumda atatürk ilkelerinden ayrılmayaca ımıza, ça daş uygarlı a geçmek için bütün zorlukları yenece imize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.

Türk Gençli i

AB'nin bol yıldızlarının oldu u de il, bir tek Ay-Yıldızımızın oldu u nice yıllara...

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi